به گزارش افکارنیوز،

 المیرا دهقانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - اختلال محتمله تو رؤیایی از یه قماش دیگه

از یه رودخونه به یه رودخونه ی دیگه

بالای شهر و پایین شهر

وقتی رؤیا از این ور و اون ور تیپّا بخوره

خب احتمال اختلال

زیاده دیگه

لنگستون هیوز

المیرا دهقانی