به گزارش افکارنیوز،

پریچهر قنبری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - از اینکه بیشتر دوستایى که کنارم دارم هنر توى وجودشونه به شدت خوشحالم، با هر کدومشون که زمان مى گذرونم ،خودشونو کارشونو میبینم کلى ذوق میاد تو قلبم ،هر کدومشون یه جور یکى با نقاشیاش یه تعدادیشون با خلق کاراکتر و هنر نمایشتعدادى با نوشته های خوبشون ،بعضیاااشونم با نواختن ساز و صداى خوبشون 

و ....کلى هنر دیگه

بین این همه دوست هنرمندم زهرااا یکى از بهترینااااس،یه دختر پراز انرژى با دستاى هنرمند

تو این چند سال که مى شناسمش،دیدم که چه جورى از اتفاقاى بدى که برای هممون پیش میادبهترین نتیجه رو خلق میکنه، و مهمتر اینکه با انگیزه‌ی بیشترى راهشو ادامه میده، 

امکان نداره پا توى خونه یا حیاط با صفاى کارگاهش بذارید و این همه عشق به کارشو حس نکنین

دور تا دور حیاط پر شده از کاراى آماده و یا خامى که منتظر آماده شدنن☺️پر از گلدوناى بزرگ و کوچیک که همه جا رو سبز کردن

زیر درخت تنومند وسط حیاط دوتا نیمکت قدیمیه براى استراحت و فکر کردن به ایده هاى درجه یک خودشو همکاراش

وقتى میبینم هر طرح و نقش و شکلى که به خاک میده همراه کلى ذوق و عشقه کییییف میکنم.

دخترى که لبخند از روى لباش نمیره

مهربونى از نگاهش دور نمیشه

و

به معناى واااقعى آرتیسته .

الان چند ساله که هر طرف خونه رو مى بینم ردى از دستاى هنرمندت هست ممنونم که عششق و انرژی خوبت توى تک تک کارات هست

پریچهر قنبری