به گزارش افکارنیوز،

المیرا دهقانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - ای متناقض ابدی

که سادگی روحت به پیچیدگی همه ی عقایدت‌ می چربید

و سادگی ات کندوی عسلی بود که انگار فقط یک ملکه داشت و زنبورهای دیگرش نبودند!

رضا براهنی

المیرا دهقانی