به گزارش افکارنیوز،

ماهایا پطروسیان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - باید از زمین کوچ کنیم

وقتی هر چه گل سرخ می کاریم

باد می بَرَد

خار درو میکنیم!

شعر کوتاه از رضا کاظمی

ماهایا پطروسیان