به گزارش افکارنیوز،

 لاله صبوری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - قبلاً فکر می کردم دنیا از رو قبیله ها تقسیم میشه .قبیله سیا ها و قبیله سفید ا ، قبیله سرخپوستا وقبیله سفید پوستها ...

ولی حالا فهمیدم درست نیست.

دنیا فقط به دو قبیله تقسیم میشه :قبیله ادمهایی که بی شعورن و قبیله ادمهایی که بی شعور نیستن....

شرمن الکسی

لاله صبوری