به گزارش افکارنیوز،

نگین گویا با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - گله ها را بگذار

ناله ها را بس کن،

روزگار گوش ندارد که تو هى شکوه کنى!

زندگى چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگ تورا...

فرصتى نیست که صرف گله و ناله شود،

تا بجنبیم تمام است تمام!!!

تابستان را دیدى که به بر هم زدن چشم گذشت؟

یا همین سال جدید...

باز کم مانده به عید!

این شتاب عمر است،

من و تو باورمان نیست که نیست...

نام و یادتان جاودان

#محمدعلى کشاورز

#منوچهر عسگرى نسب

محمدعلی کشاورز