به گزارش افکارنیوز،

روشنک گرامی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هر جا می خوای خودتو ببر خلبان

#لذت ببر

عکس از کوروش جوان عزیز

روشنک گرامی