به گزارش افکارنیوز،

 آرزو افشار با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - آقای پرستویی همیشه عزیز ....زاد روزتان به فرخندگی و مانایی ....

همیشه استاد و هنرمند محبوب من هستید ....و امیدوارم روزی با شما همبازی شوم ....

سلامت ،شادمان و درخشان باشید تا همیشه .

آرزو افشار