به گزارش افکارنیوز،

 ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - خوب،بد،جلف دو ;ارتش سری 

سوال:موافق باز شدن سینما هستین؟

 

ریحانه پارسا