به گزارش افکارنیوز،

فلور نظری، تصویری از پشت صحنه سریال راه و بی راه را منتشر و برای روزهایی که کرونا نبود، ابراز دلتنگی کرده است.

اخبار چهره ها - "پشت صحنه‌ی سریال راه و بی راه کارگردان : مجتبی اسدی پور

دلم برای روزهای بدون کرونا ، کار کردن در روستا ، و از خستگی کنار گروه تو خاک و خل نشسته رو صندلی ، کمی چشم رو هم بذاری وقتی در اون لحظه باهات کار ندارن و از پنج صبح آفیش شدی ، تنگ شده خیلی خیلی هم تنگ شده... آه .... خدایا چقققققدر خیلی چیزها رو کم دارم . چقققققدر دلم تنگ شده .

تقریبا دو سال پیش بود روستایی در تفت یزد با کلی خاطرات خوب و خوش که یاد آوریش دلم رو آروم کرد."

 

 

.