به گزارش افکارنیوز،

رضا داودنژاد با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - بعد از ۵ ماه کنار پدر 

#سینمای_ایران

#سینمای_خانوادگی

#علیرضا_داوودنژاد

#رضا_داوودنژاد

#کرونا

#کرونا_را_شکست_میدهیم

رضا داوودنژاد