به گزارش افکارنیوز،

 شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - اون روزا ما دلی داشتیم

واسه بردن،

جونی داشتیم

واسه مردن،

کسی بودیم

کاری داشتیم

پاییز و بهاری داشتیم

تو سرا ما سری داشتیم

عشقی و دلبری داشتیم... #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی #شیوا #دهه_شصت #دهه_هفتاد #اپل #فکل #مانتو #قدیم #دل_خوش #عشق #شور_زندگی #شور_زندگی #شوق #اشتیاق #زندگی

شیوا ابراهیمی