به گزارش افکارنیوز،

علی اوجی با انتشار این عکس نوشت: 

اخبار چهره ها - هنوز دیر نیست...

هنوز صبرِ من به قامتِ بلندِ آرزوست ...

علی اوجی