به گزارش افکارنیوز،

نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - قابِ ماندگار برادرانِ تولی خانلو

تولدت مبارک داداش مرتضی از طرف آقا محسن

 

نوید محمدزاده