به گزارش افکارنیوز،

مریم شیرازی با انتشار این عکس نوشت: محل قرار گرفتن ماسک - - - -

اخبار چهره ها - نرمال هاى جدید وارد زندگى هامون شده و عادات، ذهنیت، شیوه ها و معیارهامون رو تغییر داده

بى شک کرونا فراگیرترین، بى مرزترین، جدى ترین و شاید عجیب ترین تجربه ى بشر تا به امروز است

براى شما کدامیک از نرمال هاى جدید، همیشگى خواهد بود؟

مریم شیرازی