به گزارش افکارنیوز،

گلاره جباری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - همه‌ی خواهرها می‌دانند که ‌‌دنیای خواهرانگی پر از رنگ و عشق و دوست‌داشتن و حمایت است.

تمام جان و دل منی تو گلسانه‌ی مهربونم.

تولدت مبارک خواهر زیبا و آرامم

#خواهر#عشق#تولد#محبت#جان#رنگ#خواهرانگی

گلاره جباری