به گزارش افکارنیوز،

 الهه رضایی با انتشار این ویدئو نوشت: 

اخبار چهره ها - براى سلامتى خودتون و اطرافیانتون لطف نکات مربوط به سلامتى در مقابل ویروس کرونا رو رعایت کنید.