به گزارش افکارنیوز،

 پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشت:

اخبار چهره ها - دنیا را به بچه‌ها بدهیم

دست‌کم برای یک روز

مانند بادکنک رنگارنگی به دستشان بدهیم

که بازی کنند

آوازخوانان در میان ستارگان بازی کنند

دنیا را به بچه‌ها بدهیم

مانند یک سیب درشت و مانند یک قرص نان گرم

دست‌کم یک روز شکمشان سیر شود

دنیا را به بچه‌ها بدهیم

برای یک روز هم که شده دنیا با دوستی آشنا شود

بچه‌ها دنیا را از دست ما خواهند گرفت

و درختان جاودان بر آن خواهند کاشت

ناظم_حکمت

پرویز پرستویی