به گزارش افکارنیوز،

تینا پاکروان با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - برای حفاظت خود و دیگران از دشمن نامریٔی covid19 ماسک بزنیم.

تینا پاکروان