به گزارش افکارنیوز،

ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - همه چیز در نهایتِ خود زیباست.

 

ریحانه پارسا