به گزارش افکارنیوز،

آرزو افشار با انتشار این تصاویر نوشت:

با عشق عزیزانمان را نگاه میکنیم ....

شاید عشق معجزه کند در اینروزهایی که به ظاهر به پایان دنیا نزدیک تر است ....

ما عاشقتونیم ، دوستان جان و ممنون از انرژی های عاشقانه تان برای ما.....