به گزارش افکارنیوز،

بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - زمانیکه تنهایٔید "تفکر”٬

زمانیکه غصه دارید "سکوت"

زمانیکه به مشکل برخورده اید "آرامش"

زمانیکه همه چیز بهم ریخته "صبر"

زمانیکه هیچ چیز آنطور که باید نیست "امید" و در کنار همه اینها خدا را برایتان آرزومندم..

روزتون پر از اتفاقهاى خوب.

بهنام بانی