علیرضا خمسه با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - به ترتیب قد : فرزاد فرزین . محمد خاکپور . احسان کرمی . مجید میرفخرایی و بالاخره خودم

 

علیرضا خمسه