به گزارش افکارنیوز،

سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: 

اخبار چهره ها - یه عکس جذاب در کمپین کریم آقا باقرى فقط حیف که دیگه باید با فاصله عکس بندازیم،

 

سپند امیرسلیمانی