به گزارش افکارنیوز،

نازنین فراهانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سر به هوا شده ام. سر به هوایی این روزها که ابرها فرشته سان در آسمان حرکت می کنند بهترین و زیباترین شیطنت دنیاست.

سر به هوا باشید و کیف کنید .

در نور باشید

#باعشق_جهان_را_تغییر_دهیم

روز ۳۰ تیر روزی دیگر بود

نازنین فراهانی