به گزارش افکارنیوز،

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تیر ماه بدی بود، البته تابستان مدتهاست چندان بامن میانه ای نداشته،با انتظار پائیز سرمیکنم تابستان را.

میدانید زندگی همیشه پیروز میشود،همیشه تورا به قوانینش محکوم میکند،بخصوص اکر گندمی هم باشد،که رنگ میپاشد به در ودیوار،که از رؤیا وخیال ورنگ وآرزو میگوید که مدام به فکر سوپرایز است،دختر است دیگر.

اما امسال اندوهی سایه افکنده روی دل ما وبه سختی میشود لبخندهای واقعی زد وبی خیال دور وبرشد،نمیشود که ندید،که نشنید،که خواب بود،خلاصه با این که میدانم باید زندگی کرد وقوی و صبور و آرام‌ بود،میدانم که نباید زندگی را جدی گرفت.

میدانید خیلی مهم است.

آزاده نامداری