به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا رهبری با انتشار این عکس نوشت: اگر دستم رسد بر چرخ گردون...