امیر مقاره ، یکی ازخواننده‌های گروه ماکان‌بند، با به اشتراک گذاشتن تصویری از خود در حالی که ماسک زده است، از مردم خواست برای حفظ جان عزیزانشان ماسک بزنند.

اخبار چهره ها - "خودم نه ولی نگران خانوادم هستم

ماسک بزنیم برای سلامتی عزیزانی که دوستشون داریم

دوستون دارم بیشتر از جونم

دلتنگتونم"

 

.