به گزارش افکارنیوز،

 نیما رئیسی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هزار وسیصد و پنجاه و چهارخورشیدى

هیچ چیز به اندازه ى قلب هاى مهربان و با محبت شما نمى تونست منو تا این حد خوشحال کنه و به وجد بیاره

چه خوش بختم با داشتن شما نزدیکان دوستان و رُفقاى خوش قلب و مهربان

از تبریک هاى تک تک تون بى نهایت سپاسگزارم

با آرزوی سلامتی و شادی برای همه

نیما رئیسی