به گزارش افکارنیوز،

شهرام عبدلی با انتشار این عکس نوشت: معبد داش کسن نزدیکیهای زنجان معبد بودایی

 

شهرام عبدلی