به گزارش افکارنیوز،

بهاره افشاری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - یه طرفه برى مى خورى به ورود ممنوعشون

پس نروووو...

عکس:ملیکا

در دوران کلافگى از ماسک 

بهاره افشاری