به گزارش افکارنیوز،

 نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: منو ساحل خلیج فارس!!!.

اخبار چهره ها - اری!!!! خلیجی که ارثیه آبا و اجدادی چندین میلیون ایرانیه و هیچ کسی حق نداره نه نامش رو عوض کنه. نه هویتش رو....... و #هیچکس جز ما ایرانی ها صاحب اون نیست.... #غریبه_ای_در_خانه را بیرون میکنیم.....

همچنین واکنش نفیسه روشن به مخاطبی که بهش گفت چرا در این اوضاع کرونایی رفته کیش را مشاهده کنید.


نفیسه روشن

نفیسه روشن