سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - آرام بخش ترین نقطه ی زمین رو برای من ساختید

با تک تک گیاهایی که بهم هدیه دادین و انرژی و آرامش رو به خونه ی من آوردین ....

 

سانیا سالاری