به گزارش افکارنیوز،

مریم معصومی ضمن انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تو فقط باید خودتو پیدا کنی

واسه بقیه چیزا گوگل هست.

عکس مربوط به روزگاری که گذشت.

مریم معصومی