به گزارش افکارنیوز،

عباس جمشیدی فر با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - می‌کشیم از قدح لاله شرابی موهوم

چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم

(حافظ)

عباس جمشیدی