به گزارش افکارنیوز،

فریبا نادری هم با انتشار این عکس به چالش حمایت از زنان پیوست.

#womensupportingwomen 

فریبا نادری