به گزارش افکارنیوز،

حمیدرضا آذرنگ با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هر روز که شب مى شود با خودم مى گویم امروز هم به زنده بودن گذشت تا فردا که هیچ کس نمى داند...

و تنها امید آن است که اگر فردا هم سهمِ چشم گشودنم باشد بودنم دلى را نیازارد.

کرونا با تمام سنگدلى اش خوب سنگدلىِ آدمى را به خاطرش مى آورد اگر آدم باشد آدمى.

 

حمیدرضا آذرنگ