به گزارش افکارنیوز،

 معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - یادم باشد همه چیز درگذر است

٩٩/٥/١٠

به دعوت نعیمه جان نظام دوست 

معصومه کریمی