به گزارش افکارنیوز،

اصغر فرهادی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را

چو از این کویر وحشت، به سلامتی گذشتی

به شکوفه‌ها، به باران

برسان سلام ما را

خسرو سینایی