به گزارش افکارنیوز،

رویا نونهالی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - خاطرهٔ بازیگری‌ام با افتخارِ تمام عجین است با نامِ گران‌مایهٔ جناب خسرو سینایی برای فیلم «یار در خانه».

و گفته‌هاشان در همهٔ این سال‌ها موجبِ عبور از هراسِ قدم به مرز های ناشناخته...

حتماً آرام‌اند و جایشان خالی‌است...

#خسرو_سینایی

عکس برگرفته از صفحهٔ #فیلم_نیوز

رویا نونهالی