به گزارش افکارنیوز،

 در برنامه تلویزیونی عید همدلی با اجرای باربد بابایی از بازگیر شدنش گفت:

اخبار چهره ها - راه مرا صدا زد/عضو فعال کانون پرورش فکری بودم.