اولین عکس حدیث میرامینی با همسر و فرزند تازه متولد شده‌اش.

حدیث میرامینی