به گزارش افکارنیوز،

 آرزو افشار با انتشار این عکس ها نوشت:

اخبار چهره ها - یک شب زیبا در کنار قدیمی ترین دوستان هنرمند من ....

و رابعه جان عزیزم که هر بار دیدارش عشق و انرژی دوران نوجوانی را برایم به ارمغان می آورد و سنگ صبور من است از آغاز راه دشوار هنر تا حال ...

.دوستانی که اولین گامهای بازیگری را در کنارشان تجربه کردم و خاطرات اولینها با وجود نازنینشان همیشه برایم سبز است ...

.مانا باشید و سلامت برایم تا همیشه دو مهتاب و رابعه نازنینم...

 

1

2

3