به گزارش افکارنیوز،

گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - چه پدر بزرگی دارن خواهر زاده های من .

خوش به حالمون که تو رو داریم بابا جون.

گلاره عباسی