به گزارش افکارنیوز،

 عباس جمشیدی فر با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هدف ما تو این دنیا همزیستی نیست !برنده شدنه...

برنده شدن در انسان بودن.!

عباس جمشیدی