به گزارش افکارنیوز،

 فاطمه گودرزی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - عکسی با همکاران مهربون و باشخصیتم گاهی با گرفتن عکسی وسط یک صحنه های کارتلاش میکنیم خستگی درکنیم وبا حال بهترادامه بدیم هر روز با دیدن همکارانم انرژی دوباره میگیرم وبخش خوبی از زندگی ادامه پیدا میکنه به امید سلامتی همگیشون وحتی اونایی که تو عکس نیستن مثل منشی صحنه مون که دلخور بود چرا تو عکس نیست اما نمیدونه همیشه توقلبمونه.

 

فاطمه گودرزی