به گزارش افکارنیوز،

 امیر جعفری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - چهل و شش ساله شدم... شاکرم و امیدوار که اگر فرداها هم سهم چشم گشودنم باشد به مهر بگذرد ...

برای خودم داشتن لیاقت محبت و لطف شما و برای تمام مردم کشورم گذر از روزهای سخت و پیش آمد روزهای درخشان که هم قواره بزرگی شان هست را آرزو میکنم...

و ای کاش افتادن اتفاقات خوب سهم همه مان باشد ...

امیر جعفری

۱۳۹۹/۶/۱۰

عکس از :فرهاد ایرانی

امیر جعفری