به گزارش افکارنیوز،

 مصطفی کیایی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - روزها چه زود از پس هم می آیند و میروند عکس سال ٨٣

 

مصطفی کیایی