به گزارش افکارنیوز،

بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - هر صبح یک فرصت است

برای جبرانِ آن‌چه که دیروز

حسرتش برایت ماند و

‌تلاش برای فردایی که

آرزویش را داری؛

پس امروزت را دریاب

بی اندوهِ گذشته

و به اُمیدِ آینده...

خیلی دلتنگتونم........

خوب و‌ سلامت باشید

بهنام بانی