به گزارش افکارنیوز،

ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تمام سفر های پختگی و بالغ شدن

از یک جدا شدن شروع می شود.

جدا شدن از یک عشق

جدا شدن از یک امنیت

جدا شدن از یک قدرت

جدا شدن از یک وابستگی

جدا شدن از هر آن چیزی که‌

فکر می کنیم بدون آن هیچ خواهیم شد

پ.ن:متن نمیدانیم مال چه کسی است؛